UDS traži veće plate za radnike, dobre uslove rada i bolje sindikate
AKTUELNO 30. april 2020.

UDS traži veće plate za radnike, dobre uslove rada i bolje sindikate

Ujedinjena demokratska Srbija, politički savez Srbije 21, Vojvođanskog fronta, Stranke moderne Srbije i Građanskog demokratskog foruma traži da država mnogo više pažnje posveti poštovanju prava radnika.

Problemi radnika su mnogobrojni. Prosečna zarada među najnižim u Evropi, sindikalno organizovanje veoma slabo, zaštita na radu bez snažnih garancija.

Radnici odlaze iz Srbije u potrazi za bolje plaćenim poslovima. Hiljade građana Srbija danas radi i živi u zemljama Evropske unije.

Da li vladajuća elita u Srbiji ima bilo kakvu ideju kako da poveća prosečnu zaradu radnika, jer je ona čak 40% niža od cene potrošačke korpe?

Dakle, radnik u Srbiji nema dovoljno ni za osnovne životne potrebe.

Problemi radnika ne rešavaju se hvalospevima sopstvenoj vladavini i poređenjem Srbije sa najbogatijim država.

UDS očekuje od države da sa znatno više entuzijazma, prionu poslu očuvanja radnih mesta, koja su veoma ugrožena usled pandemije koronavirusa.

Tražimo da Vlada izađe sa konkretnim merama koje će olakšati položaj radnika.

Problemi koje imaju poslodavci, ne smeju se rešavati preko leđa radnika.

Građanima Srbije nije dovoljno pokloniti 100 evra, nego im omogućiti dobre uslove rada, znatno višu zaradu i snažno sindikalno organizovanje.


UJEDINJENA DEMOKRATSKA SRBIJA