Vladimir Jovanović
238.

Vladimir Jovanović

Rođen je 1973. u Prokupulju,  gde je završio osnovnu školu i gimnaziju, a Ekonomski fakultet u Nišu. Profesionalni angažman ostvarivao je u organima državne uprave, javnim preduzećima, kao i u privatnom preduzetništu.

Aktivno se bavio politikom još od protesta 1996. godine, kao član DS-a, a potom SDS-a iz kojeg je istupio 2016. godine.  

U politički život vratio se kroz angažman u organizaciji Srbija 21.

Više puta je biran za narodnog poslanika, kao i za gradonačelnika svog rodnog grada.

Oženjen, otac dva deteta.