Srđan Egić
12.

Srđan Egić

Rođen je 1981. godine u Vukovaru. Diplomirani je politikolog za međunarodne odnose, magistar i doktor ekonomskih nauka, specijalista za međunarodnu razvojnu ekonomiju.

Od 2010. docent na Fakultetu poslovne ekonomije i Fakultetu za inžinjerski menadžment u Novom Sadu. Od 2008. do 2013. Godine bio je direktor Slobodne carinske zone Novi Sad AD. Od 2009. do 2012. godine bio je volonterski savetnik gradonačelnika Novog Sada i volonterski član Upravnog odbora Sokolskog društva Vojvodine.

Osnivač je više uspešnih srpskih IT kompanija.

Stipendista je Fondacije Konard Adenauer, član MENCE u Novom Sadu, prošao obuku Ujedinjenih nacija za menadžment projekata, počasni je član Saveza slepih i slabovidih Vojvodine.

Autor je, koautor ili učesnik u izradi više desetina radova i dve knjige, “Pravo na budućnost”(prva knjiga o ekonomskom aspektu VoIP tehnologije u ovom delu Evrope) i “Ljudi za Evropu” (o menadžmentu ljudskih resursa). Učestvovao je na preko dvadeset međunarodnih kongresa, savetovanja i konferencija i bio predavač po pozivu u više zemalja.

Nosilac je crnog pojasa u džudou, trči maraton i aktivno se bavi sportom.

Otac dve kćerke.