Saša Stević
32.

Saša Stević

Rođen je 1991. godine u Požarevcu. Diplomirao je na Fakultetu za poslovne studije i pravo Univerzitet Union Nikola Tesla u Beogradu, i ima zvanje diplomiranog pravnika. Po zanimanju je advokatski pripravnik.

Prvo radno iskustvo stekao je u advokatskoj kancelariji advokata Jovana Stanojevića iz Požarevca gde i danas radi.

  1. godine odlazi u Sjedinjene Američke Države na usavršavanje engleskog jezika i na pripreme za postdiplomske studije koje je nakon 6 meseci odložio.

Pojedine političke kampanje je otvoreno podržavao mada do sada nije pristupao ni jednoj političkoj stranci.

Oženjen je i otac je jednog deteta.