Saša Obradović
73.

Saša Obradović

Rođen je 1976. godine u Požarevcu. Osnovnu školu završio je 1991. godine u Porodinu, Opština Žabari, dok je Gimnaziju pohađao u Svilajncu. Diplomirao je na Geografskom fakultetu, smer opšta geografija, kao prvi u generaciji i stekao stručni naziv diplomirani geograf, a nakon završetka magistarskih studija i odbrane teze sa nazovom  „Turistička valorizacija sliva Jasenice“ stekao je, 2007. godine, i zvanje magistra geografije.

Prvi radni odnos zasnovao je u Gimnaziji u Svilajncu 2003. godine, nakon čega je, 2005. godine, počeo sa radom u Ekonomsko-trgovinskoj školi, OŠ Dositej Obradović i OŠ Kralj Aleksandar I u Požarevcu, gde je i danas zaposlen.

Učesnik je mnogobrojnih seminara, kongresa i međunarodnih konferencija.

Bio je opštinski odbornik u dva  mandata, kao i opštinski menadžer.