Olena Papuga
19.

Olena Papuga

Rođena je 1964. godine u Vrbasu. Osnovno i srednje obrazovanje stekla je u Ruskom Krsturu na rusinskom jeziku, a na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu diplomirala na katedrama za Rusinski jezik i književnost i Srpskohrvatski jezik i književnost.

Zaposlena je u Novinsko-izdavackoj ustanovi „Ruske slovo" gde radi kao novinar, urednik rubrika i lektor. Autoka je etnološke knjige „Stara rusinska kuća" na srpskom, hrvatskom i rusinskom jeziku.

Nakon izbora 2008. godine izabrana je za poslanicu Lige socijaldemokrata Vojvodine u Narodnoj skupštini Republike Srbije, gde je članica Odbora za ljudska, manjinska prava i ravnopravnost polova, Odbora za prosvetu, a bila je i predsednica radne grupe za nacionalne manjine, koordinatorka Ženske parlamentarne mreže.

U Narodnoj skupštini Republike Srbije u diskusijama koristi maternji rusinski jezik.

Od 2009. godine je članica Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine, gde trenutno obavlja funkciju predsednice Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma.

Osnovala je Udruženje građana “Rusinska liga”, preko kojeg je ušla u sastav Nacionalnog saveta Rusinske nacionalne manjine.