Nenad Konstantinović
2.

Nenad Konstantinović

Rođen je 1973. u Beogradu. Osnovnu školu i XII beogradsku gimnaziju završio je u Beogradu, a potom na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirao sa prosekom 9,53. Završio više specijalističkih programa među kojima na Harvard Kennedy School, Executive  Leadership Program 2009.

Od 2000. godine, kada je položio pravosudni ispit, aktivno se bavi advokaturom u privatnoj advokatskoj kancelariji.

Jedan od inicijatora i potpredsednik glavnog odbora Studentskog protesta '96-'97, a zatim i jedan od osnivača Otpora.  Narodni poslanik u Narodnoj skupštini republike Srbije u više mandata. Jedan od je od osnivača Srbija 21 – Centar za buduću Srbiju.

Arbitar pri Stalnoj sportskoj arbitraži Olimpijskog komiteta Srbije.

Oženjen, ima sina Vitu i ćerku Sofiju.