Neda Novaković
20.

Neda Novaković

Rođena 1980. godine u Kragujevcu, gde je završila osnovnu školu i Prvu kragujevačku gimnaziju. Diplomirala je 2005. godine na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Autorka je više stručnih i naučnih radova iz uže oblasti poremećaj iz spektra autizma, razvojne smetnje.

Radno iskustvo sticala je u ustanovama socijalne i dečje zaštite. U periodu od 2008. do 2012. godine bila je generalna direktorka Centra dečjih letovališta i oporavilišta grada Beograda. Danas radi u Centru za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju.

Aktivno je učestvovala u svim izbornim kampanjama u poslednjih 20 godina, a od 2004. birana je u četiri mandata za odbornicu Skupštine opštine Vračar. Bila je polaznik različitih programa iz oblasti rodne ravnopravnosti, ljudskih prava i političkih veština Beogradskog fonda za političku izuzetnost - Akademije ženskog liderstva, Fondacije Friedrich Ebert, Beogradskog centra za ljudska prava i Nacionalnog demokratskog instituta.

Trenutno je na doktorskim studijama iz oblasti neuronauka.