Marko Konjević
34.

Marko Konjević

Rođen je 1977. godine u Sremskoj Mitrovici, gde je završio gimnaziju. Završio je Pravni fakultet u Beogradu, položio pravosudni advokatski i ispit za rad u organima državne uprave. Završio AAOM obrazovni projekat Central European University, M.A. in "European Studies- legal and political aspects".

Od 2002. do 2004. godine bio je šef kabineta potpredsednika Vlade Republike Srbije, 2005-2007 Savetnik za pravne poslove u Kulska banka a.d. Novi Sad. 2007-2009 Zamenik direktora Direkcije pravnih poslova, 2009-2011 direktor Sekretarijata OTP banka Srbija a.d. Novi Sad. Konsultant u projektu izgradnje kapaciteta Regionalne Uprave Darfura - IRI u Sudanu 2013.

Od 2013. godine bavi se advokaturom.

Oženjen, i otac jednog deteta.