Ljupka Mihajlovska
11.

Ljupka Mihajlovska

Rođena  je 1981. godine u Tetovu, Severna Makedonija. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Bibliotekarstvo i informatika.

Svoju karijeru započela je kao aktivistkinja u nekoliko nevladinih organizacija, nakon čega postaje direktorka Centra za studente sa hendkepom Univerziteta u Beogradu koji se bavi pružanjem podrške studentima sa različitim oblicima hendikepa i  zagovaranjem za unapređenje položaja mladih s invaliditetom.

Bila je članica Stručnog tima za reformu visokog obrazovanja u periodu od 2013-2015 godine i koordinatorka tematske grupe Obrazovanje i obuka mladih tokom izrade Nacionalne strategije za mlade RS za period 2015-2025.

Narodna poslanica je od 2016. godine. Tokom poslaničkog mandata najveću pažnju je posvetila položaju osetljivih društvenih grupa u Srbiji i borbi za poštovanje ljudskih prava.