Jelena Mijatović
14.

Jelena Mijatović

Rođena je 1973. godine u Beogradu. Po obrazovanju je master ekonomista, IMQF. Nakon školovanja u inostranstvu, diplomirala je Business Admistration na Univerzitetu u Southampton-u 1998 godine.  Završila je IMQF Master Studies na Ekonomskom fakultetu sa temom „The importance/value of Enterprise Risk Management“.

Profesionalni je menadžer sa više od 17 godina iskustva u poslovnim integracijama i upravljanje rizicima: Risk management, Turnaround management kao i Strategic planning. Radila je u više domaćih i stranih kompanija, na poslovima Managing direktora, Marketing manager-a kao i Sales manager-a. Trenutno radi na posovima unapređivanju poslovnih sistema.

Bila je član Građanskog saveza Srbija, nakon čega nije bila član nijedne stranke.

Živi i radi u Beogradu.