Aleksandar Olenik
13.

Aleksandar Olenik

Rođen je 1973. godine u Kikindi, advokat po zanimanju. U Kikindi je pohađao srednju školu, a diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Početak njegovog rada na političkoj sceni Srbije vezan je za rad u Izvršnom odboru Pokreta slobodnih građana. Zatime je, 2019. godine, prilikom osnivanja, izabran za prvog predsednika Građanskog demokratskog foruma, najmlađe političke organizacija kod nas, u kojoj se nalazi veliki broj novih ljudi koji su sebe prepoznali u politici koja Srbiju vidi na zapadu i sa ciljem potpunih evro-atlantskih integracija.

Živi i radi u Beogradu, gde se od 2000. godine bavi advokaturom, sa razvijenom praksom iz oblasti sudske zaštite ljudskih prava manjinskih grupa i krivičnog prava.